De Vrije Basisschool Zolder-Centrum
Brengen en afhalen van leerlingen van de lagere school

Brengen en afhalen van leerlingen van de lagere school

Afspraken aan de schoolpoort van de lagere school

Wij dragen als school een grote verantwoordelijkheid, met name voor de veiligheid van uw kind. Om deze taak te kunnen opnemen, moeten wij ook op de medewerking van de ouders kunnen rekenen.

 

De meest veilige manier voor de leeringen van de lagere school bij aankomst en vertrek

 

  • →gebruik de ‘kiss & ride zone’
  • →regelementair parkeren op het Heldenplein of in de buurt.  Regelmatig doet de politie controle.  Strop het verkeer niet op door fout of hinderlijk te parkeren.
  • →kinderen gaan te voet naar de grote poort door de hekken via het Heldenplein 
  • →Voor leerlingen met de fiets : met je fiets aan de hand verlaat je de speelplaats via de poort van de Molenstraat.
  • →Het poortje aan de fanfarezaal is geen toegangspoort meer.  Iedereen komt via het Heldenplein

 

Richtlijnen voor de ouders, familieleden of kennissen

 

In onze lagere school  arriveren/vertrekken de kinderen aan de poort van de speelplaats kant Heldenplein. De kinderen blijven  dan ook steeds op de speelplaats.   Dus alle leerlingen die met de auto worden gebracht/ gehaald en die te voet naar huis/school gaan, gaan  richting kerk - Inakker- Heldenplein - Ringlaan …

 

De kinderen vertrekken 's avonds  te voet naar de poort t.h.v. de speelplaats en wachten daar op hun ouders. De ouders wachten ook aan deze poort en halen hen daar af. De leerkrachten houden toezicht tot aan de poort. Vanaf hier nemen de ouders de verantwoordelijkheid over.

 

De leerlingen vertrekken vanaf de poort naar huis onder begeleiding van hun (groot)ouders.  Daarom lopen de kinderen ook niet alleen over het Heldenplein, tussen de geparkeerde en vertrekkende auto’s. Dit kan alleen onder het toezicht van en met de verantwoordelijkheid van de ouders. De leerkracht aan het Heldenplein houdt enkel toezicht om te zien of kinderen niet zonder toestemming alleen naar huis vertrekken. Zij/hij speelt geen actieve rol in de verkeerssituatie op en rond het Heldenplein. 

 

Omdat ouders ook onderling afspraken maken (bv. samen met de buren of kennissen in de wagen), kan de school niet controleren met wie de kinderen naar huis vertrekken. De verantwoordelijkheid van de school eindigt steeds aan de schoolpoort. In uitzonderlijke gevallen kan in overleg naar andere oplossingen worden gezocht. 

 

Onze klasleerkrachten zijn meestal op de hoogte van de gezinssituatie en weten in principe ook wie de kinderen komt ophalen. Toch is een wijziging altijd mogelijk … er kan ook al eens een interimaris bij de klas zijn …


F
 Om misverstanden te vermijden en in vertrouwen te kunnen werken, nemen wij volgende richtlijnen op in ons schoolreglement:

1. Indien de leerling door iemand anders wordt afgehaald, brengen de ouders de school - de juf tijdig op de hoogte (telefonisch, schriftelijk (per mail) of mondeling bij het begin van de dag).
2. Indien zich onvoorzien een wijziging voordoet, brengen de ouders de school telefonisch op de hoogte (secretariaat: 011/536854) en dit vóór het einde van de voormiddag of vóór het einde van de lessen.
3. Indien een onbekende persoon een kind komt ophalen, behoort het tot de bevoegdheid van de klasleerkracht om de nodige informatie te bevragen en zo nodig de ouders telefonisch te contacteren. Bij twijfel kan de juf beslissen wat er zal gebeuren tot de situatie is uitgeklaard.
4. Zorg steeds voor een goede, duidelijke communicatie met de klasleerkracht. Dit voorkomt misverstanden.
5. Breng als ouder steeds uw kind op de hoogte van de juiste informatie. "Wie komt mij afhalen?" "Moet ik naar de naschoolse opvang?" "Met welke rij moet ik de school verlaten?" Dit zorgt ook voor rust bij de kinderen en voorkomt onnodige paniek of angst. 
6. Ouders zorgen er voor dat zij tijdig aan de school zijn om hun kind op te halen.

De kinderen zijn er steeds toe verplicht de kortste en veiligste weg naar huis te kiezen.

Terug naar overzicht

Onze klasblogs

Hieronder vind je al onze klasblogs, met foto's per leerjaar.

Volledige kalender