De Vrije Basisschool Zolder-Centrum
Buitenschoolse opvang Klim-op-ke tussen 4 en 15 mei

Buitenschoolse opvang Klim-op-ke tussen 4 en 15 mei

De buitenschoolse opvang wil jullie, ouders,  graag, zo concreet als mogelijk, informeren over de werking van de buitenschoolse opvang in de periode vanaf 4/5 tot en met 15/5.

RESERVATIES:

 • Alle bestaande reservaties voor de periode vanaf aanstaande maandag 4 mei tot en met het einde van het schooljaar werden vanochtend verwijderd uit i-School.

 

Reserveer opnieuw de nodige opvang voor de periode 4/5 tem 15/5.

Dit kan in i-School of telefonisch op de dienst kinderopvang (011) 45 61 58, rekening houdend met de uiterste reservatie-uren.

Reserveren van opvang blijft noodzakelijk.

De opvang tijdens de schooluren zal verder georganiseerd worden door de scholen op de school van je kind.  

De voor- en naschoolse opvang alsook de opvang op woensdagnamiddagen gaat terug door in de 5 opvanglocaties van 't Klim-Op-Ke.  De opvanguren blijven ongewijzigd van 6u30 tot start school en na schooltijd tot 19u. 

 

 • Voor de periode vanaf 18 mei (opstart van de scholen) is er nog geen duidelijkheid over de organisatie van onze opvang. Vandaar is reserveren vanaf die datum momenteel nog niet mogelijk
 • Ook naar de organisatie van onze zomerwerking toe kunnen we tot op vandaag niet meer informatie meegeven.

Wij informeren jullie hier zo snel mogelijk verder over.


OPVANG OPEN VOOR:

Vanaf 4 mei gaan heel wat bedrijven opnieuw open. Op 11 mei volgen de winkels en op 18 mei gaan de scholen ook geleidelijk weer open.

Ouders die vanaf 4 mei opnieuw buitenshuis aan het werk gaan, kunnen terug een beroep doen op de kinderopvang. Dit betekent dat er opnieuw meer kinderen naar de opvang zullen komen.

 

We zetten graag op een rij welke kinderen vanaf 4 mei welkom zijn in de kinderopvang, volgens de richtlijnen van Kind en Gezin. Dat zijn:

 • Kinderen van ouders die buitenshuis gaan werken, niet enkel in cruciale beroepen en essentiële sectoren. Eén ouder die buitenshuis werkt is voldoende.
 • Kinderen die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbaar gezin of in een gezin met veel spanningen, waar er sprake is van onveiligheid en geweld in een moeilijke thuissituatie.
 • Kinderen van werkende alleenstaande ouders.
 • Kinderen voor wie er geen enkele ander opvang mogelijk is.

 

Kinderen van ouders die beiden van thuis uit werken zullen pas vanaf 18 mei terug naar de opvang kunnen. Deze maatregel is nodig om:

 • De druk op de kinderopvang werkbaar te houden.
 • De kinderopvang zo veilig mogelijk te laten verlopen

Vanuit de opvang kunnen er werkgeversattesten worden opgevraagd.

 

KOSTEN:

 • Voor de voor- en naschoolse opvang worden de normale tarieven aangerekend.

  Er worden geen sorrykaarten ingezet of kosten aangerekend voor afwezigheden zonder annulatie of aanwezigheden zonder reservatie in de voor- en naschoolse opvang. Deze regeling is geldig van 16/3 tem 15/5 en werd zo beslist door de betrokken overheidsdiensten in het kader van de coronamaatregelen.
  We rekenen op jullie voor een correcte reservatie en annulatie van opvang. Voor en goede organisatie van onze werking blijft dit noodzakelijk.

VEILIGHEID:
Interne preventiemaatregelen: we doen er alles voor om jullie kinderen op een veilige en kwaliteitsvolle manier op te vangen

- Kinderen spelen zoveel mogelijk in vaste groepen (contactbubbels per school) gespreid over de opvang. Dit om het risico op besmetting in te perken.

- Brengen en afhalen van kinderen door ouders gebeurt aan de opvangdeur.  Lijsten dienen niet te worden afgetekend door ouders.

-  Bijkomend vragen we aan ouders om:

 • Een mond- en neusbedekking te dragen tijdens de breng- en haalmomenten (mondmasker, sjaal of bandana).
 • Een veilige afstand te bewaren met andere ouders en de medewerkers van de opvang.
 • De leefruimtes van de kinderopvang niet te betreden.
 • Slechts met 1 en liefst steeds dezelfde persoon te komen voor de breng- en haalmomenten.
 • Zieke kinderen thuis te houden, zij horen niet thuis in de opvang.

-  Kinderen wassen regelmatig en verplicht hun handen, minstens bij het binnenkomen, voor het eten, na toiletbezoek.

-  We verluchten de opvang op regelmatige basis en er wordt extra ingezet op ontsmetten van

speelgoed en inrichting. 

 

We blijven beschikbaar voor vragen op de dienst kinderopvang (011)45 61 58  of via mail kinderopvang@ocmwheusdenzolder.be

 

Aarzel niet om hen te contacteren met vragen, bezorgdheden, wat dan ook 

  

Terug naar overzicht

Onze klasblogs

Hieronder vind je al onze klasblogs, met foto's per leerjaar.