De Vrije Basisschool Zolder-Centrum
Buitenschoolse opvang tijdens de paasvakantie

Buitenschoolse opvang tijdens de paasvakantie

Beste ouders,

Het heeft even op zich laten wachten, maar intussen is er wat meer duidelijkheid rond de organisatie van de buitenschoolse opvang tijdens de paasvakantie en de te volgen richtlijnen.  

Via deze nieuwsflash willen we u hierover informeren. 

Er wordt tijdens de paasvakantie geen opvang voorzien in de scholen, we organiseren enkel opvang in de opvanglocaties van ’t Klim-Op-Ke. Vrijwillige leerkrachten zorgen voor hulp in de opvang indien dit nodig zou zijn.

 

Welke kinderen kunnen terecht in de opvang? 

1. Kinderen van ouders die werken in cruciale sectoren (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie…) en die niet de mogelijkheid hebben om van thuis te werken. 

2. Kinderen in kwetsbare thuissituaties. 

3. Uitzonderlijk kunnen ook kinderen uit bovenstaande groepen die schoolgaand maar niet wonend zijn in de gemeente Heusden-Zolder gebruik maken van de vakantie-opvang van ’t Klim-Op-Ke. 

Vanuit de opvang kunnen er werkgeversattesten worden opgevraagd waarin verklaard wordt dat je je buitenshuis moet begeven om te gaan werken. Gelieve deze van beide ouders bij de hand te hebben op dagen dat je je kind naar de opvang brengt. 

 

Waar gaat de opvang door? 

De 5 opvanglocaties van ’t Klim-Op-Ke zullen geopend zijn. 

Kinderen kunnen enkel opgevangen worden in hun vaste voor en naschoolse opvanglocatie. 

 

Opvanguren

Er is opvang van 6u30 tot 19u.

 

Reserveren van opvang is noodzakelijk

De bestaande reservaties voor de paasvakantie worden verwijderd.Ouders reserveren hun opvangdagen opnieuw in i-School of telefonisch op de dienst kinderopvang (011) 45 61 58 en dit voor dinsdag 31 maart. Maak een zo realistisch mogelijke inschatting. Voor ons is dit belangrijk om ons goed te kunnen organiseren volgens de richtlijnen van de overheid. 

Er worden geen jokers ingezet, noch kosten aangerekend bij tijdige annulatie tot 8u van de dag zelf. 

 

De opvangkost 

Het is op dit moment niet duidelijk of de opvang betalend zal zijn. De overheid dient hierrond nog een standpunt in te nemen. Indien er een betalend tarief zal zijn, doen we het nodige om, binnen ons lokaal bestuur, de opvang aan een lager tarief mogelijk te maken. Info volgt.

 

Nieuwe inschrijvingen

Heb je nog geen inschrijvingsdossier bij ’t Klim-Op-Ke, registreer je dan eerst via de website  http://www.ocmwheusdenzolder.be/website/1-www/774-www/776-www.html en neem telefonisch contact op met de dienst kinderopvang voor verdere afspraken.

 

Interne preventiemaatregelen: we doen er alles voor om jullie kinderen op een veilige en kwaliteitsvolle manier op te vangen 

  • Kinderen spelen zoveel mogelijk in vaste groepen (contactbubbels per school) samen gespreid over de opvang. Dit om het risico op besmetting in te perken.

  • Brengen en afhalen van kinderen door ouders gebeurt aan de opvangdeur.  Lijsten dienen voorlopig niet te worden afgetekend door ouders.

  • Kinderen wassen regelmatig en verplicht hun handen, minstens bij het binnenkomen, voor het eten, na toiletbezoek.

  • Kinderen met volgende symptomen kunnen niet naar de opvang: hoesten, keelpijn, niezen, grieperig gevoel, braken. Indien deze symptomen zichtbaar worden tijdens het opvanggebeuren, vragen we aan ouders om hun kinderen op te halen (niet door de grootouders).    

  • We verluchten de opvang op regelmatige basis en er wordt extra ingezet op ontsmetten van speelgoed en inrichting. 

 

Aarzel niet om ons te contacteren mochten er nog vragen zijn. 

Contact: dienst kinderopvang ’t Klim-Op-Ke 011 45 61 58 

E-mail: kinderopvang@ocmwheusdenzolder.be  

 

Samen sterk tegen corona!

Groeten

 

Namens het team van buitenschoolse kinderopvang ’t Klim-Op-Ke

 

Terug naar overzicht

Onze klasblogs

Hieronder vind je al onze klasblogs, met foto's per leerjaar.

Volledige kalender