De Vrije Basisschool Zolder-Centrum
De lessen worden opgeschorst

De lessen worden opgeschorst

Alle lessen worden geschorst en er wordt opvang voorzien.  

 

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

 

Wat betekent dit voor 't Molenholleke ?

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders ..

 

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie, ...

 

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd

 

 

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

   

 

Meer informatie?

 

Misschien kan u toch al inschatten of uw kind(eren) wel of niet naar school zal komen?
Het zou fijn zijn als u de klasjuf kunt laten weten of er al dan niet opvang op school nodig is. 
Het zou de organisatie vanaf maandag 16/3/20 verbeteren als u a.h.v. onderstaand kadertje laat weten aan de klasjuf of uw zoon of dochter niet/af en toe op school zal zijn.  De emailadressen van de juffen vindt u op de website bij organisatie


Kind: ………………………………………………………………………………………………………………………………..           


Klas : …………………………………………………………………………………………………………………………………

O Wij zullen  dagelijks gebruik maken van de opvang in de school.

O Wij zullen  gebruik maken   van de opvang in de school op:
      O maandag  O dinsdag  O woensdag  O donderdag  O vrijdag

O Wij kunnen dit nog niet inschatten en bekijken het van dag tot dag.Alvast bedankt voor de medewerking in deze bijzondere omstandigheden.

 

Terug naar overzicht

Onze klasblogs

Hieronder vind je al onze klasblogs, met foto's per leerjaar.

Volledige kalender