De Vrije Basisschool Zolder-Centrum
Heropstart van 't Molenholleke

Heropstart van 't Molenholleke

 

Beste ouders,

 

  • De overheid meldde afgelopen vrijdagavond dat op 18 mei het onderwijs  deels opstart (6e lj, 1e lj, 2e lj). Op 15 mei is een pilootfase mogelijk. Er zal les worden gegeven in kleinere groepen, met 10 leerlingen per klas.  Heropstarten kan enkel als de afbouw van de coronamaatregelen niet tot een opflakkering van het virus leidt.
  • Voor de andere leerlingen en kleuters blijft ‘preteaching’ via afstandsonderwijs van toepassing.  Ouders blijven maximaal hun kinderen thuis opvangen. Anderzijds gaan vanaf 4 mei velen terug aan het werk. Voor ouders waar telewerk mogelijk is, blijven de kinderen nog thuis en komen ze niet naar op de opvang.
  • Ondertussen doet ’t Molenholleke het nodige om een evenwicht te zoeken tussen enerzijds het invullen van veiligheidsoverwegingen en anderzijds het invullen van pedagogische noden. De volgende dagen zetten we in om de herstart en opvang voor te bereiden.
  • Om de opvang te organiseren, willen we graag de hoeveelheid nood aan opvang inschatten. Op deze manier kunnen we de ‘bubbels’ beter organiseren.

    U kan mij altijd mailen als uw situatie deze week nog wijzigt en u daarom opvang nodig heeft.  De permanentie  garandeert dat mensen met levensnoodzakelijke jobs hun werk kunnen blijven doen.

 

  • Vele bedrijven herstarten na 4 mei of 11 mei.  Gaat u  terug aan de slag en doet u niet aan telewerk  ? Misschien kan u  al inschatten of uw kind(eren) naar de opvang kom(t)(en) ? Wie nood heeft aan opvang vanaf 4 mei, mailt mij best op info@molenholleke.be

 

 

Naam kleuter/leerling uit klas : .......................................................................    

 

- Wij zullen  dagelijks gebruik maken van de opvang in de school vanaf 4 mei.

- Wij zullen  gebruik maken   van de opvang in de school op: voor- en / of namiddag
      O maandag 4/5  O dinsdag  5/5  O woensdag 6/5    O donderdag 7/5  O vrijdag 8/5   

      O maandag 11/5  O dinsdag 12/5   O woensdag 13/5   O donderdag 14/5 O vrijdag 15/5


- Wij kunnen dit nog niet inschatten en bekijken het van dag tot dag.

 

Bedankt!

We weten dat het niet gemakkelijk is. Daarom willen we u bedanken om tot nu vol te houden.

 

Leren is belangrijk. Uw gezondheid en die van uw kind is nog belangrijker. Daarom proberen we u en uw kind zo goed mogelijk te begeleiden de volgende weken.  Aarzel niet mij te contacteren.  Uw situatie kan immers  van dag tot dag  wijzigen. 

 

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

Terug naar overzicht

Onze klasblogs

Hieronder vind je al onze klasblogs, met foto's per leerjaar.