De Vrije Basisschool Zolder-Centrum
Kleuterschool 't Molenholleke herstart. Wat betekent dat voor jou en je kleuter?

Kleuterschool 't Molenholleke herstart. Wat betekent dat voor jou en je kleuter?

Onze school kan veilig herstarten vanaf 15 mei .

 • Wie start opnieuw?
  Enkel de leerlingen van het 1e, 2e en 6e herstarten. Voor de kleuters en leerlingen van de andere leerjaren verandert er niets.
  Je kleuter krijgt  leerdoelen aangeboden thuis via mail of in de opvang.   
  Ook besteden we tijd aan emoties en zorgen. 
  De juf probeert in de opvang, telefonisch of via videochat je kleuter of de  kleutergroep te bereiken.

 • Hoe wordt de opvang georganiseerd?  Welke kleuters vangen we op?

-kleuters van ouders die niet thuis werken m.a.w. ouders die fysiek op de werkvloer aanwezig zijn.   

-kleuters van ouders in een cruciale sector of in een sector die opnieuw opstart. 

-kleuters die het moeilijk hebben thuis.

M.a.w. er kunnen meer kleuters naar de opvang, omdat meer ouders opnieuw buitenshuis werken.  Het zijn ouders die hun kleuter niet meer thuis kunnen opvangen.

Twijfel je of je kind naar de opvang kan?  Neem dan contact op met de directie.

 

Tijdens de opvang worden de  kleuters  in bubbels 'jongste' en 'oudste kleuter' ondergebracht.  De bubbels zullen ±10 kleuters bevatten.  Onderling hebben ze zo min mogelijk contact

 

Voor de wijkschool vormen we een bubbel ‘wijk’' vanaf het ogenblik dat er voldoende wijkkleuters opvang nodig hebben.  Op dat ogenblik zal de wijkschool  opgesteld worden en zal buitenschoolse opvang in eigen beheer georganiseerd worden.  U kan mij altijd contacteren.

Wat de kleuters van de Holstraat betreft : de voor- en naschoolse opvang en de opvang woensdagnamiddag zal in samenwerking met ’t Klim-op-ke gebeuren.  Gezien de school pas maandag overleg heeft met de gemeentelijke diensten, zal het informeren pas  volgende week kunnen gebeuren. 

We zullen de eerste dagen na de opstart van 15 mei direct onze aanpak evalueren en indien nodig bijsturen.  Nieuwe afspraken worden u tijdig per mail bezorgd.  

 

 • Hoe houden we de school veilig?

De veiligheid van onze kleuters en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

    Vaste groepen (contactbubbels): de groepen blijven zo veel mogelijk dezelfde. De kleuters krijgen een vast  klaslokaal. De verschillende groepen hebben geen contact met elkaar.

   Aparte speeltijden en lunchpauzes: de kleuters lunchen in de klas en spelen binnen hun bubbel  op de speelplaats.  Zo vermijden we contact tussen de verschillende groepen. 

Om in- en uitlopen, het rondlopen en het elkaar kruisen te beperken, eten de kleuters in de vaste klas en stoppen we al het afval in de brooddoos.  Geef je kind een handdoekje mee.

   Mondmaskers: de kleuters moeten geen mondmasker dragen. De leerkrachten beschikken over een mondmasker en een face-shield.

   Netheid: leerkrachten en kleuters kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen schoon.
Voor alle kinderen, zowel deze in de klas als in de opvang vragen we om geen eigen knuffels of fietsje mee te brengen.  De spelmaterialen  zullen onderling tussen de klassen niet gewisseld worden om besmetting te vermijden.  De fietsjes van school zullen ook telkens ontsmet worden.

   Traktatie jarigen : jarigen worden online gefeliciteerd.  Traktaties kunnen voorlopig niet.

 

 • Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?

   Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.

   Je kleuter betreedt de schoolpoort Holstraat (via servitudeweg apotheek) op teken van de juf tussen 8u25 en 8u40. De juf aan de poort bewaakt of er voldoende afstand wordt gehouden.  Onmiddellijk krijgt je kind de gelegenheid om de handen te ontsmetten aan de schoolpoort.

   Haal je kleuter af aan de schoolpoort Holstraat
- voor de kinderen die enkel voormiddag komen vanaf 12u.
- voor de kinderen die in de namiddagopvang zitten vanaf  15u10.
Info over de buitenschoolse opvang wijkschool volgt in de loop van de volgende week
- info over de buitenschoolse opvang ’t Klim-op-ke (kleuters Holstraat)volgt in de loop van de volgende week

Houd er rekening mee dat het verlaten van de school meer tijd in beslag kan nemen.  We wensen de social distancing te respecteren.  Het afhalen zal gespreid gebeuren.

   Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.

Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.

Blijf niet praten aan de poort.

 

Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.

 • Wat als je kind ziek is?

Zieke kinderen moeten thuisblijven.

Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure:  https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf

-          Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren.

-          Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts anders oordeelt.

Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het apart . We vragen je dan om je kind af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.

 

 • Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?

De besmette kleuter krijgt de nodige verzorging.

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de gepaste maatregelen.

Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat.

-          Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.   

-          Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen.  Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.  

-          Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar de opvang blijven gaan.

 

Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de huisarts telefonisch te contacteren. 

 

 • Wat met  de ontwikkeling van je kleuter ? En hoe gaan we hen opvolgen?

   We zorgen voor een evenwichtig en afwisselend leerdoelen pakket.

   Uitstappen, pedagogische studiedagen, sportdagen en facultatieve verlofdagen gaan niet meer door dit schooljaar.

   Voor de kleuters die de overgang naar het eerste leerjaar maken, zal bij de start van de lagere school in september de nodige bijsturingen en aanpassingen aan de leerinhouden gegeven worden.

   Waar nodig zullen ouders nog gecontacteerd worden.  Ook het CLB is hierbij betrokken.

   Door de coronacrisis kunnen een aantal afspraken van het schoolreglement niet uitgevoerd worden. Dat is overmacht. Daardoor wijzigt ons schoolreglement.     

   We moeten het schooljaar goed kunnen afsluiten. We laten je nog weten hoe we dit zullen organiseren.

 • Hoe bereid je als ouder je kind voor? 

   Praat met je kleuter. Stel het gerust dat het weer veilig naar schoolopvang kan.

   Bereid je kleuter voor: leg uit waarom de juf een mondmasker of face-shield draagt.  Praat thuis ook over de nood aan handhygiëne en social distancing.  Leg uit waarom de knuffel of het fietsje niet op school kan blijven.

   Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met de kleuterjuf,  zorgleraar of directie. Samen zoeken we oplossingen.
 

   Het Vrij CLB Limburg opent vanaf 12 mei opnieuw de Coronachat.  Stel jouw coronavraag.  De chat wordt bemand door onze artsen, van dinsdag tot vrijdag van 14u tot 16u.

 

 • Hoe kan je je kleuter helpen om te leren?  

Enkele tips: 

Maak samen een plan op :  tijd om samen te spelen, tijd om alleen te spelen, tijd om TV te kijken, tijd om buiten te zijn, tijd om samen voor te lezen, ......

Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf. 

Gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de school. Samen kunnen we oplossingen bespreken. 

We weten dat het niet gemakkelijk is. Je doet wat je kan, dat is meer dan voldoende.  

 

 • Meer informatie?     

Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen?  

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders 

Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be 

 

We volgen de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. We kunnen de lessen op school enkel herstarten, als de Veiligheidsraad de beslissing en de timing niet verandert.

 

Met vriendelijke groeten,


Rita Grosemans 

directie Vrije Basisschool 't Molenholleke

Terug naar overzicht

Onze klasblogs

Hieronder vind je al onze klasblogs, met foto's per leerjaar.