De Vrije Basisschool Zolder-Centrum
afspraken aan de schoolpoort van de kleuterschool

afspraken aan de schoolpoort van de kleuterschool

Wij dragen als school een grote verantwoordelijkheid, met name voor de veiligheid van uw kind. Om deze taak te kunnen opnemen, moeten wij ook op de medewerking van de ouders kunnen rekenen.

 

De meest veilige manier om uw kleuter (Holstraat) af te halen of te brengen:

 • parkeren op het Heldenplein, Inakker. Schuttershof
 • Parkeren in de Holstraat en Dorpsstraat is moeilijk : parkeer je een beetje verderop en volg de parkeerregels (niet op de stoep, houd de bermen vrij) 
 • De kleuters betreden/verlaten de school aan de ijzeren poort via Schuttershof
 • Kleuters en ouders gaan te voet naar de poort in de zijstraat apotheek. 
 • De deur van de Holstraat wordt enkel geopend voor de Kleuters die gebruik maken van de bus van de buitenschoolse opvang. 

 

Opgelet! De parkeerruimte in de Molenstraat tussen school en fanfarezaal is een privéparking. Wij kunnen parkeren hier niet toelaten.  

Wijkafdeling De Winning 12

Vrij parkeren volgens afspraken ter plaatse. De ouders halen de kleuters af aan de poort.

 

Richtlijnen  : In onze kleuterschool en wijkafdeling worden de kleuters afgehaald door de ouders, familieleden of kennissen.

Onze kleuterjuffen zijn meestal op de hoogte van de gezinssituatie en weten in principe ook wie de kinderen komt ophalen. Toch is een wijziging altijd mogelijk … er kan ook al eens een interimaris bij de klas zijn …

F Om misverstanden te vermijden en in vertrouwen te kunnen werken, nemen wij volgende richtlijnen op in ons schoolreglement:

1. Indien de kleuter door iemand anders wordt afgehaald, brengen de ouders de school - de juf tijdig op de hoogte (telefonisch, schriftelijk (per mail) of mondeling bij het begin van de dag).
2. Indien zich onvoorzien een wijziging voordoet, brengen de ouders de school telefonisch op de hoogte (secretariaat: 011/536854) en dit vóór het einde van de voormiddag of vóór het einde van de lessen.
3. Indien een onbekende persoon een kind komt ophalen, behoort het tot de bevoegdheid van de klasleerkracht om de nodige informatie te bevragen en zo nodig de ouders telefonisch te contacteren. Bij twijfel kan de juf beslissen om het kind in de school te houden tot de situatie is uitgeklaard.
4. Zorg steeds voor een goede, duidelijke communicatie met de klasleerkracht. Dit voorkomt misverstanden.
5. Breng als ouder steeds uw kleuter op de hoogte van de juiste informatie. "Wie komt mij afhalen?" "Moet ik naar de naschoolse opvang?" 


Dit zorgt ook voor rust bij de kleuter en voorkomt onnodige paniek of angst. 6. Ouders zorgen er voor dat zij tijdig aan de school zijn om hun kind op te halen.
 

De ouders halen zelf hun kind af bij de klas (in de gangen) of op de speelplaats voor de Holstraat en aan de schoolpoort voor De Winning. Kleuters die niet tijdig worden afgehaald, worden opgevangen tot 15’ na schooltijd en vervolgens naar de opvang begeleid.

 

Gelieve uw kind zowel in de kleuterschool tijdig af te halen. De kortste weg van en naar school wordt verzekerd. Als uw kind na school een ander traject neemt, is uw kind niet verzekerd 

 

Om te vermijden dat kleuters van de HOLSTRAAT ongezien door de poort glippen, willen wij houden aan volgende afspraken.

 

’s morgens De poorten zijn geopend vanaf 08.25 u.

 • U laat de kleuter de speelplaats betreden. De kleuter is dan onder toezicht van de juf en verlaat de speelplaats niet meer. Bij de bel van 08.40 u. gaat de kleuter zelf naar de klas. 

  OF

 • Bij de bel van 08.40 u. begeeft u zich op de speelplaats en u geeft de kleuter af aan de klas.

’s Middags De poorten zijn geopend vanaf 13.00 u.

 • U laat de kleuter de speelplaats betreden. De kleuter is dan onder toezicht van de juf en verlaat de speelplaats niet meer. Bij de bel van 13.15 u. gaat de kleuter zelf naar de klas. 

  OF
 • Bij de bel van 13.15 u. geef u de kleuter af aan de poort. U neemt afscheid aan de poort. De juf met toezicht neemt de kleuter aan en begeleidt hem/haar naar de rijen.

De poorten worden dadelijk na aanvang van de lessen gesloten. Dit om te vermijden dat kleuters naar buiten zouden lopen en iedereen zomaar de school kan betreden.

 • Indien u te laat komt, zal u zich in de Holstraat moeten aanmelden (aanbellen bij de inkomdeur). De school kan dan naar uw identiteit vragen.  Men kan U vragen zich eerst op het secretariaat van de Molenstraat 12 aan te bieden. 
 • Ouders die hun kleuter vroeger willen afhalen, melden dit ook vooraf aan de juf. 
 • Als u de school verlaat, heeft u er aandacht voor dat de poort opnieuw gesloten is.

 

 

Terug naar overzicht

Onze klasblogs

Hieronder vind je al onze klasblogs, met foto's per leerjaar.

Volledige kalender