De Vrije Basisschool Zolder-Centrum
Op tijd naar school.

Op tijd naar school.

De school organiseert elke dag toezicht voor de kleuters en leerlingen. 

's Morgens begint het toezicht om 8u25 (Holstraat en lagere school) 8u35 (wijk). De poorten worden ook dan pas geopend! 

Laat uw kind dus niet te vroeg komen.

Na de aanvang van de lessen worden de poorten gesloten.

  1. Kleuterschool
    →U laat de kleuter de speelplaats betreden. De kleuter is dan onder toezicht van de juf en verlaat de speelplaats niet meer. Bij de bel van 8u40 (Holstraat) of 8u50 (wijk) gaat de kleuter zelf naar de klas. 

         OF

         →Bij de bel van 8u40 of 8u50 begeeft u zich op de speelplaats en u geeft de           kleuter af aan de klas. 

 

  1. Lagere school

→De leerlingen (behalve zij die naar de buitenschoolse opvang ’t Klim-op-ke gaan) betreden de school via de poort Heldenplein.  Ouders zien er op toe dat hun kind tijdig op school toekomt.  Te laat komen stoort het klasgebeuren. 

Wij vragen met aandrang om de toegang in de Molenstraat 12 enkel te gebruiken indien uw kind MET REDEN te laat op school aankomt.  De poort gaat na de bel op slot.  Telaatkomers melden zich op het secretariaat.


→Leerlingen die zich op de speelplaats bevinden, keren niet meer terug naar het Heldenplein om vriendjes of ouders, die nog wat napraten, (terug) op te zoeken.  Maan je kind en vriendjes aan om naar de speelplaats te gaan

Het plein voor de schoolpoort is geen speelplaats.  Het is heel vervelend en onduidelijk voor de toezichters om overzicht te houden.  De school kan onmogelijk alle afspraken die  ouders ook onderling maken over brengen en afhalen van leerlingen (bv. samen met de buren of kennissen carpoolen) te controleren.

De verantwoordelijkheid van de school begint ‘s morgens dan ook steeds aan de schoolpoort voor wie zich op de speelplaats bevindt en daar ook blijft,  

Terug naar overzicht

Onze klasblogs

Hieronder vind je al onze klasblogs, met foto's per leerjaar.

Volledige kalender