De Vrije Basisschool Zolder-Centrum
opstart kleuterschool

opstart kleuterschool

Dag ouders,

 

Het schooljaar is in zicht.  We kijken uit naar 1 september.

       

Al jaren organiseert 't Molenholleke een openklasdag eind augustus. 

 

Gezien het corona-virus nog steeds aanwezig blijft, heeft het kleuterteam beslist om enkel de  instappertjes die september en november starten, te verwelkomen tijdens de openklasdag van vrijdag 28/8/20 tussen 17u en 19u.  

We vragen ook dat slechts één ouder het instappende kleutertje begeleidt.  Er worden 2 kleuters met de ouder tegelijk in het klasje toegelaten.  Men krijgt 15 minuten om het klasje te bezoeken.  Juf Tina zal de ouders van deze instappertjes contacteren.

 

 

De school wil zo veilig mogelijk werken en vraagt dat elke ouder een mondkapje draagt, handhygiëne en social distancing respecteert.

 

 

Een alternatief is voorzien voor de 3-jarige en oudere kleuters.  De kleuterjuffen zullen een filmpje en een berichtje online bezorgen.  Op deze manier kan elke kleuter toch al even kennis maken met de nieuwe kleuterjuf.

        

Vanaf 1/9/20 wensen wij geen ouders op de speelplaats, om zoveel als mogelijk social distancing te kunnen organiseren.  De juf onthaalt je kleuter aan de schoolpoort (aan de rode lijn).  Er zal een spreiding van onthaal- en ophaalmomenten georganiseerd worden.  Ook hier wordt verzocht steeds uw mondkapje te dragen en voldoende afstand te houden tussen ouders en juffen.  Hierbij ons voorstel zodat je precies weet waar je 1/9/20 je kleuter kan afzetten en ophalen.

  • 4- en 5 jarige (oudste) kleuters worden opgevangen op de speelplaats
  • De juffen van de 2,5- en 3-jarigen (jongste) zijn in de klas. De juffen van de oudste kleuters begeleiden de jongstee kls naar hun klasjs.   
  • Kleuters kunnen tussen  8u25 en 8u40  afgezet worden aan de poort in de Holstraat.   Er zullen  twee juffen op de speelplaats het onthaal (toezicht) verzorgen.  Voor de wijkschool is dit tussen 8u35 en 8u50.      
  •               

 Dit evalueren we na de eerste schoolweek; zo nodig wordt bijgestuurd.

  • Ophalen van de jongste kleuters : om 15u.
  • Ophalen van de oudste kleuters : om 15u10
  • De kleuters wachten op de speelplaats bij hun klasjuf.
  • Indien de jongste kleuter een oudere broer of zus heeft worden deze mee opgehaald om 15u10
  • Om de afstand te garanderen mogen er maximum 5 ouders op de speelplaats  ter hoogte van de rode lijn  om hun kleuter af te halen en blijven niet hangen op de speelplaats.

 

              

De info-avonden voor de kleuterschool op 10/9/20 en voor de wijkschool op 22/9/20 zal ook online georganiseerd.  School- en klasafspraken en de inhoudelijke werking van de klas  worden toegelicht door middel van een power-point die online geraadpleegd kan worden.  Je krijgt de mogelijkheid om online (google-meet) de juf vragen te stellen over de klaswerking.   Details volgen.

                           

Om hygiënische redenen vragen we ook om geen zelfgemaakte versnaperingen als traktaties mee te brengen.  Zelfgemaakte versnaperingen kunnen uiteraard als eigen tussendoortje.  Wens je toch te trakteren bij een verjaardag, dan graag individueel verpakte versnaperingen.   De verpakkingen gaan wel terug mee naar huis om de afvalberg op school te beperken.

 

De school volgt de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.   De school neemt heel wat hygiënische maatregelen.  Daarom  rekenen we op verantwoordelijkheidszin van iedereen.  Een veilig start van het schooljaar is noodzakelijk.   Angst- en onveiligheidsgevoelens kunnen aanwezig blijven.  Praat met je kind en stel het gerust.  De juffen doen er alles aan om veilig te werken.


Mag ik namens al mijn collega's jullie een aangenaam schooljaar  toewensen.   En nogmaals onze oprechte waardering voor een volgehouden inzet. 


Met vriendelijke groeten,
Rita Grosemans 

Terug naar overzicht

Onze klasblogs

Hieronder vind je al onze klasblogs, met foto's per leerjaar.