De Vrije Basisschool Zolder-Centrum
Opvang kleuters in corona-tijd

Opvang kleuters in corona-tijd

De organisatie van de opvang  werd sinds enkele dagen afgestemd met het Agentschap Opgroeien.
Men maakt hierbij een onderscheid tussen opvang van kleuters (2.5 tot 6 jaar) en leerlingen ouder dan 6 jaar (lager onderwijs).

Opvang van kleuters


‘t Molenholleke voorziet in de eerste plaats opvang voor kleuters waarvan ouders buitenshuis werken en zelf niet in opvang kunnen voorzien en voorziet opvang voor kleuters uit kwetsbare gezinnen.

Gezien er in onze kleuterschool nog voldoende capaciteit is en aangezien de school de noden van deze eerste doelgroepen voldoende kon invullen, verruimen we de opvang naar andere doelgroepen.  Dit is  
• kinderen van ouders bij wie er slechts één ouder buitenshuis moet werken tot
• alleenstaande thuiswerkende en daarna ook
• alle thuiswerkende ouders.

 

Om de capaciteit in het oog te houden, werken we  met inschrijvingen.  Gelieve te mailen naar info@molenholleke.be zodat we zicht blijven hebben op de hoeveelheid nood aan opvang.

Naam kleuter/leerling................................................uit klas : .................................

 

- Wij zullen  gebruik maken   van de opvang in de school op .....  vanaf 18 mei 2020 : 
      O maandag   O dinsdag    O woensdag     O donderdag   O vrijdag   

en dit enkel voormiddag, enkel namiddag of beide.  
Op woensdag is er enkel voormiddag opvang op school.

 

De dagopvang organiseren we in de vestiging Holstraat.  De wijkschool blijft gesloten.  De buitenschoolse opvang wordt door ’t Klim-op-ke georganiseerd : dienst kinderopvang (011)45 61 58  of kinderopvang@ocmwheusdenzolder.be . 

 

Opvang kinderen ouder dan 6 jaar (lager)


Er wordt enkel opvang voorzien voor kinderen van ouders die buitenshuis werken en zelf niet in opvang kunnen voorzien en voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.

 

Terug naar overzicht

Onze klasblogs

Hieronder vind je al onze klasblogs, met foto's per leerjaar.