De Vrije Basisschool Zolder-Centrum
Parkeren in de buurt

Parkeren in de buurt

Wij willen voor uw kinderen de meest veilige schoolomgeving maar we kunnen dat niet zonder uw hulp.
Mogen wij u vragen om bij het afzetten en ophalen van uw kinderen in de Holstraat en Molenstraat reglementair te parkeren, zodat verhoogde oversteekplaatsen, zebrapaden en voetpaden vrij blijven. Zo kunnen alle kinderen veilig hun weg verder zetten zonder hinder.

Mogen wij u vragen uw wagen aan beide zijden van de straat met voldoende afstand te parkeren zodat een vlotte passage mogelijk blijft . Zo wordt opgestropt verkeer vermeden.
Wij zijn er van overtuigd dat een beetje verderop parkeren, ev. in de zijstraten en een stukje te voet tot aan de school niet opweegt tegen onveilige verkeerssituaties. Op deze manier geven wij aan alle kinderen het goede voorbeeld, verhogen wij samen de veiligheid en blijft een vlotte passage van fietsers en ander verkeer mogelijk. 

De politie houdt een oogje in het zeil. Het zou jammer zijn als de politie over moet gaan tot verbaliseren.
Wij danken u uitermate voor uw samenwerking,

Terug naar overzicht

Onze klasblogs

Hieronder vind je al onze klasblogs, met foto's per leerjaar.

Volledige kalender