De Vrije Basisschool Zolder-Centrum
Provinciaal gecoördineerde thema-actie

Provinciaal gecoördineerde thema-actie

Vanuit de gemeente wordt i.s.m. de provincie in het kader van verkeersveiligheid  acties op touw gezet :  gemeenschapswachten en politie hebben verhoogde aandacht voor verkeersveiligheid aan de schoolpoorten.  Niet enkel voor de kinderen en jongeren maar ook de ouders worden attent gemaakt   op veiligheid.

 

Dit zijn verhoogde controles op snelheid, fout parkeren, kinderzitjes en gordel dragen enz.

 

In bijlage een schrijven van de provinciegouverneur.

Verkeersveiligheidstips_definitieve versie

Brief aan ouders 2019

Terug naar overzicht

Onze klasblogs

Hieronder vind je al onze klasblogs, met foto's per leerjaar.

Volledige kalender