De Vrije Basisschool Zolder-Centrum
't Molenholleke herstart.  Wie heeft nood aan opvang ?

't Molenholleke herstart. Wie heeft nood aan opvang ?

De lagere school en de kleuterschool herstarten op 15 mei.


Hoe de voor-, na- en woensdagnamiddagopvang georganiseerd wordt, is verlopig niet duidelijk.  Hierover wordt later gecommuniceerd .

 
Om de dagopvang in de school voor te bereiden hebben wij graag zicht op het aantal  kleuters / leerlingen met nood aan opvang.  We vangen op :

-kinderen van ouders die niet thuis werken m.a.w. ouders die fysiek op de werkvloer aanwezig zijn.   

-kinderen van ouders in een cruciale sector of in een sector die opnieuw opstart. 

-leerlingen die het moeilijk hebben thuis.


De leerlingen (1e, 2e en 6e) die les krijgen, komen gewoon naar school.  Enkel op de dagen dat zij geen les krijgen, kunnen zijn naar de opvang indien zij aan de bovenstaande voorwaarden voldoen.


Tot en met 15 mei hebben de meesten al laten weten of men al dan niet opvang op school nodig heeft.


Om de herstart van de school vanaf 15 mei zorgvuldig voor te bereiden, graag een mailtje naar info@molenholleke.be
Ik wens opvang vanaf 18 mei voor : 


Naam kleuter/leerling................................................uit klas : .................................

 

- Wij zullen  gebruik maken   van de opvang in de school op .....  vanaf 18 mei 2020 : 
      O maandag   O dinsdag    O woensdag     O donderdag   O vrijdag   

en dit enkel voormiddag, enkel namiddag of beide.  
Op woensdag is er enkel voormiddag opvang op school.

 

Uiteraard is het moeilijk dit alles precies  in te schatten of je al dan niet opvang nodig hebt.  Zodra het voor je duidelijk is, zou het fijn zijn de directie dit te mailen. 

 

 



Terug naar overzicht

Onze klasblogs

Hieronder vind je al onze klasblogs, met foto's per leerjaar.