De Vrije Basisschool Zolder-Centrum
Update Corona Paasvakantie

Update Corona Paasvakantie

Tijdens de afgelopen weken volgde de school  precies de aanbevelingen van de overheid op.   Het coronavirus verplichtte ons de lessen op te schorten.

-De juffen en meesters deden hun uiterste best om zoveel als mogelijk jullie kinderen materialen aan te bieden, taken door te sturen en (voor)lezen te stimuleren. 

-We hebben de permanentie op school dagelijks verzekerd. 

-We hebben de hygiënemaatregelen opgevolgd. 

-Na overleg met de gemeente werd beslist tijdens de paasvakantie de buitenschoolse opvang te organiseren in 't Klim-op-ke. 
-Vrij CLB Limburg blijft telefonisch en online bereikbaar  via de lokale afdeling:

maandag 6/4: 8u30 - 12u30 en 13u – 19u
dinsdag 7/4: 8u30 - 12u30 en 13u – 17u
donderdag 16/4: 8u30 - 12u30 en 13u – 17u
vrijdag 17/4: 8u30 - 12u30 en 13u – 16u
De CLBchat is van maandag tot donderdag open van 14u tot 21u met uitzondering van paasmaandag.  
Voor meer informatie over de werking tijdens de corona periode:  http://www.vrijclblimburg.be/   
Voor zeer dringende vragen kan u het CLB op de andere dagen, met uitzondering van paasmaandag, bereiken via het nummer 089/51 98 60.
         

Hoe het verder moet met school na de paasvakantie, zal opnieuw aangestuurd worden vanuit de overheid en onderwijskoepel.   Tot nader order gelden de federale coronamaatregelen tot en met 19 april. De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de minister-presidenten zal samen met de virologen beslissen wanneer de lessen hervatten op school. 
Als de coronamaatregelen ook na de paasvakantie verlengd worden, dan schakelt 't Molenholleke over op doenbare en haalbare ‘preteaching’, waarbij ook nieuwe leerstof aan bod komt.  

Bij deze vorm van ‘preteaching’ wordt de leerstof twee keer aangeboden. Een eerste keer via het afstandsonderwijs. Een tweede keer wanneer de lessen op school hervatten. De juffen komen dan nog eens terug op de leerstof, maar kunnen dan  sneller tot de kern komen. Zij kijken hoever de leerlingen staan en houden er rekening mee.


De leertijd van de leerlingen bedraagt maximaal de helft van de werkelijke leertijd in de klas. Online zelfstandig leren is immers veel intensiever dan les krijgen in de klas. Concreet wil dit zeggen dat leerlingen 3 tot maximaal 4 uur per dag aan het werk zijn voor school. De school houdt daarbij rekening met de leeftijd en de mogelijkheden van de leerlingen.

Als ouder heeft u een ondersteunende rol.  U vervangt de juf niet. U doet al heel veel als u in de buurt blijft en zorgt voor een rustige en gestructureerde omkadering, terwijl uw kind zelfstandig aan de slag gaat. Uw actieve betrokkenheid bij de taken (bvb samen een opdracht nakijken) blijft best beperkt tot maximaal 2 uur per week.

      
Het schoolteam zal essentiële leerdoelen selecteren.  Als we  uw kind op afstand evalueren, dan doen we dat louter om na te gaan in welke mate het de leerstof onder de knie heeft en om het daarover feedback te kunnen geven.

Gezien de omstandigheden heeft het schoolteam ook beslist om educatieve uitstappen, schoolreizen en het schoolfeest te annuleren.

 

Als ouder bent u voor ons een belangrijke partner.   We zullen u blijven informeren over alle nieuwe ontwikkelingen en we zullen u zoveel als mogelijk tips meegeven.  De juffen zullen tijdig en duidelijk communiceren over bijvoorbeeld geplande livesessies en zorgen ervoor dat leerlingen de instructies op verschillende momenten kunnen bekijken.  Wij staan altijd open voor uw gewaardeerde feedback.

          

De coronamaatregelen hebben een grote impact op ons leven. De combinatie van werk, huishouden en opvang is vaak uitdagend. Bedankt om dit vol te houden in deze moeilijke periode!            


Indien u nog vragen heeft, kan u de directie altijd, ook tijdens de paasvakantie, contacteren.  

 

 

 

Terug naar overzicht

Onze klasblogs

Hieronder vind je al onze klasblogs, met foto's per leerjaar.

Volledige kalender