De Vrije Basisschool Zolder-Centrum
We zijn er klaar voor !

We zijn er klaar voor !

Afgelopen dagen zijn er bijzonder veel inspanningen geleverd om een veilige school te installeren. 
De juffen zullen  maximaal inzetten op veiligheid en welbevinden van jullie kinderen.  De juffen zullen lesmomenten organiseren voor 6e, 1e en 2e leerjaar.  Voor de kleuters en leerlingen van de andere leerjaren verandert er niets. Ze krijgen leerstof  thuis of in de opvang.  

 

 1. Graag wil ik nog enkele zaken opfrissen.  Als je je kind komt brengen of ophalen na het lesmoment of in de opvang, wacht  aan de  
  -poort Heldenplein voor de lagere school
  -poort Holstraat voor de kleuters (servitudeweg apotheker Dorpsstraat)
  Het zou het fijn zijn volgende zaken even door te nemen.
 • Tijdens het breng- en haalmoment respecteer je social distancing (1,5m)
 • Mogen wij vragen  mond- en neusbedekking te dragen als je je kind komt brengen en ophalen, hoe kort het contact ook is.
 • Men raadt ouders aan om  kleuters zo veel mogelijk door dezelfde persoon te laten brengen en halen.
 • Er zullen  ‘spitsmomenten’ zijn ? Bedenk dat je mogelijks moet wachten.  De leerlingenbubbels worden beurtelings naar de schoolpoort gebracht.  Geduld is een deugd in coranatijden !
 • Wij vragen je de speelplaats niet te betreden.
 • Wil je graag een leerkracht spreken, maak een afspraak per mail of telefonisch.
 • Blijf niet praten aan de schoolpoort zodat een vlotte doorgang mogelijk blijft

 

 1. De wijkschool zal niet heropenen.  De openingsuren van de wijkschool worden  aangepast aan deze van de Holstraat d.i. 8u40 ’s morgens en 15u10 ’s avonds.  Op woensdagmiddag is dat 12u15.

 

3.     De scholen zijn gesloten tijdens het Hemelvaartweekend.  Dit is op donderdag             21 mei en vrijdag 22 mei.  

 1. Vanaf 18 mei zal de voor- en naschoolse opvang en de woensdagnamiddagopvang doorgaan in de vestiging Holstraat en Heldenplein.  Dit wordt door ’t Klim-op-ke georganiseerd.  De opvanguren blijven gelijk.  Deze opvang is betalend.  Je moet je wel digitaal aanmelden.  Meer info op de website van het OCMW bij buitenschoolse opvang.  Je kan ook de dienst kinderopvang telefonisch (011)45 61 58  of via mail kinderopvang@ocmwheusdenzolder.be contacteren.      

 

 1. Heeft u nood aan dagopvang ?   Om de nood aan opvang tijdens de schooluren zorgvuldig voor te bereiden, graag een mailtje naar info@molenholleke.be

Ik wens opvang vanaf 18 mei voor :  Naam kleuter/leerling................................................uit klas : .................................

 

- Wij zullen  gebruik maken van de opvang in de school tijdens de schooluren op ..... 
      O maandag   O dinsdag    O woensdagVM     O donderdag   O vrijdag   

en dit enkel voormiddag, enkel namiddag of beide.  

Maak in je mail liefst ook duidelijk of dit voor de rest van de volgende weken zo ook zal zijn.

 

 

De school volgt de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.   

Wij rekenen op de verantwoordelijkheidszin van iedereen. 

Op deze manier kan de school veilig herstarten.

 

 

 

Terug naar overzicht

Onze klasblogs

Hieronder vind je al onze klasblogs, met foto's per leerjaar.