De Vrije Basisschool Zolder-Centrum
weetjes voorafgaand aan de herfstvakantie (bis) 30/10/20

weetjes voorafgaand aan de herfstvakantie (bis) 30/10/20

Het ziet er naar uit dat de overheid bijkomende maatregelen zal treffen.  De besmettingen met  coronavirus  nemen toe. 

 

 

1. Mogelijks komt er bijkomend een sluiting van scholen of opschorting van lessen.  Uit voorzorg geven wij, de juffen van de lagere school,  daarom vandaag boeken en werkschriften van taal en rekenen mee naar huis; voor het 1e, 2e en 3e leerjaar ook het werkschrift  schoonschrift en voor het 5e en 6e leerjaar Frans.

           

 

Het is NIET de bedoeling dat er tijdens de herfstvakantie in de werkschriften wordt gewerkt.  Moesten de scholen herstarten op 12 november brengen de leerlingen alles terug mee.  Het is enkel uit voorzorg.  Moesten we na de herfstvakantie terug overschakelen op online lesgeven, dan zijn alle nodige documenten al thuis. 

 

2. Het is belangrijk dat de school op de hoogte is van leerlingen en/of ouders die COVID+ zijn.  Het is eveneens belangrijk dat wie naar het buitenland reist, de regels van de overheid opvolgt.  Het is bedoeling dat wie het advies krijgt in quarantaine te gaan,  de school verwittigt.  Samen met het CLB doen wij opvolging en treffen wij maatregelen indien iemand COVID+ is.
     

 

3. Ouders die verlof zouden moeten nemen om hun kind op te vangen ten gevolge van de sluiting van de school kunnen daarvoor een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. En dat voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020. De sluiting van de school moet het gevolg zijn van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De beslissing om de herfstvakantie te verlengen met twee dagen valt daaronder.

           

Als de sluiting van de school uitgaat van een algemene maatregel van de overheid – zoals nu het geval is – zullen wij als school het attest ‘sluiting corona’ niet automatisch afleveren. Sommige ouders zullen het wel nodig hebben omdat hun werkgever het vraagt. In bijlage vind je het attest ‘sluiting corona’.  Je kan het uitprinten (zie bijlage) en ter ondertekening voorleggen aan de directie.

 

attest corona sluiting school

 

 

Wij appreciëren uw verantwoordelijkheidszin.  En nogmaals onze oprechte waardering voor een volgehouden inzet.  

 

 

Met vriendelijke groeten,
Rita Grosemans 

Terug naar overzicht

Onze klasblogs

Hieronder vind je al onze klasblogs, met foto's per leerjaar.