De Vrije Basisschool Zolder-Centrum
Wij hebben uw hulp nodig

Wij hebben uw hulp nodig

De  zone  rond het gemeentehuis, waar leerlingen afgezet en/of opgehaald worden, moet een veilige zone zijn. Fietsers en voetgangers moeten veilig naar school kunnen gaan. Dat is evident !

 

Helaas stellen we vast dat sommige (groot)ouders regelmatig deze zone blokkeren door er langdurig te parkeren zodat andere (groot)ouders niet verder kunnen rijden en/of parkeren.  Voetgangers en fietsers moeten tussen auto’s door lopen, waardoor niet alle kinderen veilig afgezet en/of opgehaald kunnen worden. 

 

Mogen we van alle (groot)ouders vragen om op een correcte manier te parkeren, de kinderen af te zetten, indien nodig te begeleiden tot aan de schoolpoort en de Kiss en Ride-zone vrij te houden zodat de passage vlot kan verlopen. 

 

Na schooltijd verzamelen alle leerlingen zich op de speelplaats en vertrekken via de grote ijzeren poort naar huis of naar de opvang. Haal uw kind niet uit de rij die zich naar de speelplaats begeeft. Uw kind moet eerst verzamelen op de speelplaats.

 

Wanneer we samen deze regels respecteren, is het voor iedereen fijn en veilig !

 

Terug naar overzicht

Onze klasblogs

Hieronder vind je al onze klasblogs, met foto's per leerjaar.

Volledige kalender