De Vrije Basisschool Zolder-Centrum

Het OCMW organiseert voor onze school kwaliteitsvolle, buitenschoolse kinderopvang 

Waar?

  • Voor en na de school worden de kleuters van de Holstraat en de leerlingen van de lagere school Molenstraat opgevangen in 't Klim-op-ke te Beekbeemdenhof 2 in Zolder. Tel. 011/45 61 56 of GSM 0470/609625. 
   De kleuters van De Winning worden ter plaatse in de school opgevangen. 
   De Winning 12 met GSM 0475/89.04.11 
  • Woensdagnamiddag worden alle kinderen om 12.15 uur opgehaald met de bus en naar de centrale opvang 't Klim-op-ke in Zolder gebracht.
   Adres vestiging: Beekbeemdenhof 2 in Zolder,  Tel. 011/45 61 56 of GSM 0470/609625
 • Tijdens vakanties en schoolvrije dagen gaat de opvang door in de centrale vestigingen van ’t Klim-Op-Ke in Zolder en/of Heusden.

 

Bijkomende info

Informatie met betrekking tot de werking vind je terug op de OCMW website
www.ocmwheusdenzolder.be

 

Nieuwe inschrijvingen?
Inschrijving noodzakelijk voor aanvang van de opvang.

Dienst kinderopvang OCMW
Kerkenblookstraat 7
3550 Heusden-Zolder
011/45 61 58


www.ocmwheusdenzolder.be

 

De OCMW-raad heeft beslist om na de krokusvakantie de voor- en naschoolse opvang en de opvang op schoolvrije dagen weer open te stellen voor alle kinderen schoolgaand in de gemeente.
Voor de schoolvakanties blijft de huidige regeling nog ongewijzigd en kunnen enkel de kinderen met minstens 1 ouder woonachtig in de gemeente terecht in de opvang. De voorwaarden om ook de vakantie-opvang open te stellen voor niet-inwoners worden in de komende maanden verder onderzocht.

 

2018 01 Info ouders niet wonend in de gemeente

Digitale folder t Klim-Op-Ke 2018

 

Onze klasblogs

Hieronder vind je al onze klasblogs, met foto's en nieuwsberichtjes per leerjaar.

Volledige kalender