De Vrije Basisschool Zolder-Centrum

Het OCMW organiseert voor onze school kwaliteitsvolle, buitenschoolse kinderopvang 

Waar?

  • Voor en na de school worden de kleuters van de Holstraat en de leerlingen van de lagere school Molenstraat opgevangen in 't Klim-op-ke te Beekbeemdenhof 2 in Zolder. Tel. 011/45 61 56 of GSM 0470/609625. 
   De kleuters van De Winning worden ter plaatse in de school opgevangen. 
   De Winning 12 met GSM 0475/89.04.11 
  • Woensdagnamiddag worden alle kinderen om 12.15 uur opgehaald met de bus en naar de centrale opvang 't Klim-op-ke in Zolder gebracht.
   Adres vestiging: Beekbeemdenhof 2 in Zolder,  Tel. 011/45 61 56 of GSM 0470/609625
 • Tijdens vakanties en schoolvrije dagen gaat de opvang door in de centrale vestigingen van ’t Klim-Op-Ke in Zolder en/of Heusden.

 

Bijkomende info

Informatie met betrekking tot de werking vind je terug op de OCMW website
www.ocmwheusdenzolder.be

 

Nieuwe inschrijvingen?
Inschrijving noodzakelijk voor aanvang van de opvang.

Dienst kinderopvang OCMW
Kerkenblookstraat 7
3550 Heusden-Zolder
011/45 61 58


www.ocmwheusdenzolder.be

 

De voor- en naschoolse opvang en de opvang op schoolvrije dagen is toegankelijk  voor alle kinderen schoolgaand in de gemeente.  Woont u buiten Heusden-Zolder, dan bent u ook welkom

2018 01 Info ouders niet wonend in de gemeente

Folder Buitenschoolse kinderopvang t Klim-Op-Ke 2021.docx

 

Onze klasblogs

Hieronder vind je al onze klasblogs, met foto's per leerjaar.