De Vrije Basisschool Zolder-Centrum
  • Onze leerkrachten

 

Kleuterschool De Winning (wijk)

Schooljaar 2021-2022

1,2

kom maar mee,

3,4,

we maken plezier

5,6,

kom in onze les,

7,8,

we zorgen dat iedereen lacht,

9,10,

bij ons is iedereen graag gezien !

 

 

jongere kleuters

Heidi Criekemans

heidi.criekemans@molenholleke.be

oudere kleuters

Nicole Geutjens

nicole.geutjens@molenholleke.be

bewegingsopv.

Karen Claes

karen.claes@molenholleke.be

kinderverzorgster

Rosita Put

rosita.put@molenholleke.be

zorgcoördinatie

Jongste kleuters: juf Kimberly Oosterlinck

kimberly.oosterlinck@molenholleke.be

Oudste kleuters: juf Véronique Vanhamel

veronique.vanhamel@molenholleke.be

Plusjuffen

juf Valerie Triekels, juf Marleen Hoydonckx, juf Kimberly Oosterlinck en juf Véronique Vanhamel.

ICT-coördinatie

Ruben Vaes

ict@molenholleke.be

veiligheidscoörd. Maarten Vrijsen

 


Openingsuren
08.50-12.25 u. en 13.25-15.20 u.

Middagpauze
12.25-13.25 u.


Voor- en naschoolse opvang
07.00-08.35 u. en 15.35-19.00 u. 

Vrijblijvend aanbod: in de kleuterafdeling De Winning organiseert de school de voor- en naschoolse opvang in eigen beheer.  Op woensdagnamiddag gaan de kleuters naar 't Klim-op-ke Beekbeemdenhof 2 (buitenschoolse opvang OCWM Heusden-Zolder).  Deze kleuters worden met de bus opgehaald.

Onze klasblogs

Hieronder vind je al onze klasblogs, met foto's per leerjaar.