De Vrije Basisschool Zolder-Centrum

Profiel van de Ouderraad

Wat is ons doel?

Schakel zijn tussen de twee belangrijkste opvoeders van onze kinderen, enerzijds de ouders en anderzijds de leerkrachten om hen te helpen in hun belangrijke en moeilijke opvoedingstaak.
Deze grondregel moet ons dan ook steeds leiden bij het beoordelen van problemen en organiseren van activiteiten.

Hoe werken we?

We werken op basis van goede verstandhouding en vrijwillige inzet.  De Ouderraad komt 5 keer per jaar samen. Hier worden de beslissingen genomen en praktisch uitgewerkt.  Verder komen kleinere werkgroepjes regelmatig samen om de activiteiten concreet uit te werken.

Wat doen we zoal?

  • Organiseren van "vormende" activiteiten, aanleunend bij de actuele problemen in verband met opvoeding.
  • Hulp bieden aan de school bij de organisatie van "nevenactiviteiten" zoals schoolfeest, kersthappening, eetdag,...

Wat zijn onze toekomstdromen?

We hopen de hogervermelde doelstellingen nog beter te kunnen verwezenlijken door de uitbreiding van de werking.

In de breedte: door steeds meer ouders bij onze activiteiten te betrekken.

In de diepte: we willen een Ouderraad zijn die zich niet zo maar bezighoudt maar die werkelijk iets te bieden heeft aan de kinderen, ouders en leerkrachten. Maar dit kan niet zonder uw hulp !!

 

Hoe kan u meewerken ?? Wil je meer weten? Geef een seintje aan Kelly Jannis, onze voorzitter .

Onze klasblogs

Hieronder vind je al onze klasblogs, met foto's per leerjaar.

Volledige kalender