De Vrije Basisschool Zolder-Centrum

Wie zijn we?

De ouderraad bestaat uit een aantal geëngageerde en enthousiaste ouders die zich samen met de school willen inzetten voor het belangrijkste in ons leven: de opvoeding van onze kinderen.

De ouderraad vormt een brug tussen de directie en leerkrachten enerzijds en de ouders anderzijds. Ons doel hierbij is om een schakel te zijn tussen de twee belangrijkste opvoeders van onze kinderen: de ouders en de leerkrachten en hen te ondersteunen bij deze moeilijke taak. Daarnaast bevorderen wij de informatie-uitwisseling tussen de ouders onderling.

Wat doen we?

De focus van de ouderraad is gelegen op het helpen bepalen en uitzetten van het schoolbeleid. Een om een concreet voorbeeld te noemen: de ouderraad werkt op dit moment nauw samen met de school en de gemeente bij het bepalen en uitstippelen van een verkeersveiligheidsplan rondom onze school.

Daarnaast zijn we veel bezig met het bewerkstelligen van sociale cohesie tussen alle betrokkenen.

De ouderraad ondersteunt de school bij de organisatie van enkele leuke evenementen; denk hierbij onder meer aan de Kersthappening, de ontbijtmanden en het schoolfeest. Op deze manier wordt de sociale betrokkenheid vergroot en creëert dat een gevoel van samenhorigheid.

Indien de ouderraad bij deze evenementen winst genereert, dan wordt deze geheel aangewend ten behoeve van de school. Zo kreeg afgelopen jaar de kleuterschool aan de Holstraat een likje verf. Binnenkort zal ook de speelplaats van de lagere school worden aangepakt en zullen er dit schooljaar nieuwe boeken aangekocht worden voor het lees-project van school.

Hoe doen we dat?

Wij vergaderen 5 avonden per jaar, samen met de directie en een aantal leerkrachten. Daarnaast worden er in kleinere werkgroepen diverse projecten besproken, voorbereid en uitgevoerd.

 

Bent u benieuwd naar onze samenwerking? Of wenst u onderdeel te worden van ons enthousiaste team? Of wilt u helpen bij (een van) de schoolevenementen? Neem dan zeker eens contact met ons op!

 

U kunt ons ook per e-mail contacteren:

en/of

of via onze facebookpagina: Ouderraad Molenholleke Nieuw.

 

 

WIJ HEBBEN UW HULP NODIG!!

 

Mail even je naam :………………………………………………………………………

Naam van uw kind(eren):………………………………………………..

Uw e-mail:………………………………………………………………….

door aan Kirsten of Caroline.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze klasblogs

Hieronder vind je al onze klasblogs, met foto's per leerjaar.

Volledige kalender