De Vrije Basisschool Zolder-Centrum

Algemene info 

Geen drankverkoop in onze school

De kinderen brengen hun eigen drankje mee voor de pauzemomenten. Gebruik hiervoor flesjes met een schroefdop of drankbekers. Lege flesjes en bekers kunnen uitgespoeld en opnieuw gebruikt worden. Dus geen blikjes of brikjes!
Frisdranken en energiedrankjes zijn niet toegestaan. We houden het dus bij water, melk (chocomelk) of fruitsap.
Lege verpakkingen gaan steeds terug mee naar huis. 
Afval kost immers handen vol geld !

 

Aanvraag schooltoelage

Zowel voor kinderen van de kleuterschool als lagere school kan een schooltoelage van de
overheid worden aangevraagd. 

 

Hoe ?

  • Op het secretariaat bij Suzanne kan je een folder en documenten bekomen
  • Ga naar www.studietoelagen.be .
  • Je kan tevens terecht op het OCMW van Heusden-Zolder, St. Willibrordusplein 4.

 

Of een kleuter al dan niet recht heeft op een schooltoelage is gekoppeld aan regelmatige aanwezigheid op school.

http://www.molenholleke.be/info/kleuterparticipatie/

 

Verjaardag vieren in 't Molenholleke

Het is de gewoonte om de verjaardagen van de kinderen ook in de klas te vieren. We willen hier nogmaals aangeven dat de traktaties sober dienen te blijven.
Om pijnlijke situaties te vermijden, vragen we dan ook met aandrang om deze regels op te volgen. Op deze manier willen we duidelijkheid geven aan alle ouders en
kinderen.
We trakteren met een losse koek, een stukje cake, een wafel of fruit. De jarige schenkt een boek of spelletje aan de klas.
We delen geen speelgoedjes uit. Er wordt geen snoep meegebracht. We trakteren niet met ijsjes. Er worden geen flessen of brikken met drank naar de klas gebracht.

Woensdag fruitdag

fruitWij willen blijvend aandacht schenken aan een gezonde voeding voor onze kinderen.
Daarom is de woensdag ook ‘fruitdag’. In de plaats van een koekje of ander tussendoortje brengen de kinderen een stukje fruit mee

 

 

Tarief Voor- en Naschoolse Opvang

IBO 't Klim-Op-Ke / De Winning

Voor meer info ga naar www.ocmwheusdenzolder.be

De tarief van de opvang van de Winning wordt afgestemd op die van 't Klim-Op-Ke

 

Onze klasblogs

Hieronder vind je al onze klasblogs, met foto's per leerjaar.

Volledige kalender