Elke dag kleuteronderwijs telt voor een kleuter !

Kleuteronderwijs is geen leerplichtonderwijs maar is daarom niet minder belangrijk.   Integendeel, kleuteronderwijs vormt hét fundament voor optimale kansen en een succesvolle schoolloopbaan.  Vanaf 1/9/2020 is er wel de verlaging leeftijd leerplicht van 6 naar 5 jaar.

Vanuit deze overtuiging durven we stellen dat elke dag kleuteronderwijs telt voor elke kleuter. We streven maximale participatie qua aanwezigheden na.

Om naar een Nederlandstalige lagere school voor gewoon onderwijs te kunnen gaan in het kalenderjaar waarin je kind 6 jaar wordt, moet het in het eraan voorafgaande schooljaar minstens 290 halve dagen aanwezig zijn in een erkende Nederlandstalige kleuterschool. (*)

De kleuterschool registreert per halve dag of je kind aanwezig is. De directie zal die informatie nagaan bij de aanvang van de lagere school.   Is dat niet het geval, dan neemt de klassenraad van de lagere school een beslissing.

Regelmatige aanwezigheid in de kleuterklas is dus sowieso heel belangrijk voor je kind. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die niet of weinig naar de kleuterschool gingen, met een grote achterstand starten in het lager onderwijs. Dat is nog meer het geval als een kind niet vertrouwd is met de onderwijstaal.

Of een kind al dan niet recht heeft op een schooltoelage is gekoppeld aan een regelmatige aanwezigheid op school. De minimale aanwezigheidsdrempel om het recht op een schooltoelage te behouden, is afhankelijk van de leeftijd van de niet-leerplichtige kleuter.

Leeftijd en minimale aanwezigheidsdrempel op school

  • Nog geen drie jaar op 31 december: minstens 100 halve dagen
  • Drie jaar op 31 december: minstens 150 halve dagen
  • Vier jaar op 31 december: minstens 185 halve dagen
  • Vijf jaar op 31 december: minstens 290 halve dagen