Info voor instappertjes

Is uw kleutertje pas ingeschreven? Mag uw zoontje of dochtertje binnenkort naar de instapklas? Hieronder vindt u een brochure die zeker de moeite loont.
Bijgevoegd ook meerdere versies van de brief voor de ouders, telkens in een andere taal.

Documenten voor ‘instappertjes’