Algemene info

Geen drankverkoop in onze school

De kinderen brengen hun eigen drankje mee voor de pauzemomenten. Gebruik hiervoor flesjes met een schroefdop of drankbekers. Lege flesjes en bekers kunnen uitgespoeld en opnieuw gebruikt worden. Dus geen blikjes of brikjes!
Frisdranken en energiedrankjes zijn niet toegestaan. We houden het dus bij water, melk (chocomelk) of fruitsap.
Lege verpakkingen gaan steeds terug mee naar huis. 
Afval kost immers handen vol geld !

Schooltoeslag

Zowel voor kinderen van de kleuterschool als lagere school kan een schooltoeslag van de 
overheid worden bekomen.
De schooltoeslag voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs wordt  automatisch betaald via het Groeipakket. Je hoeft geen aanvraag te doen.

Kinderen die naar school gaan, hebben naast de gratis materialen nog vele andere zaken nodig: boekentas, pennenzak, turnzak, kaftpapier, mappen …
Ouders kopen die spullen in principe op de vrije markt, zonder inmenging van de school. Ze beslissen dus zelf hoeveel geld ze eraan spenderen.

Minder bemiddelde ouders kunnen gebruikmaken van een schooltoeslag om dit soort kosten te dekken.

Of een kleuter al dan niet recht heeft op een schooltoeslag is gekoppeld aan regelmatige aanwezigheid op school.

Verjaardag vieren in ‘t Molenholleke

Het is de gewoonte om de verjaardagen van de kinderen ook in de klas te vieren. We willen hier nogmaals aangeven dat de traktaties sober dienen te blijven.
Om pijnlijke situaties te vermijden, vragen we dan ook met aandrang om deze regels op te volgen. Op deze manier willen we duidelijkheid geven aan alle ouders en kinderen.
De jarige schenkt een boek of spelletje aan de klas.
We delen geen speelgoedjes uit. Er wordt geen snoep meegebracht.  Een eenvoudige koek of cake kan wel.  We trakteren niet met ijsjes. Er worden geen flessen of brikken met drank naar de klas gebracht.

Maandag en woensdag fruitdag

Wij willen blijvend aandacht schenken aan een gezonde voeding voor onze kinderen.
Daarom is de maandag en de woensdag ook ‘fruitdag’.
In de plaats van een koekje of ander tussendoortje brengen de kinderen een stukje fruit mee

Tarief Voor- en Naschoolse Opvang

Voor meer info ga naar

https://www.heusden-zolder.be/bko

Het tarief van de opvang van De Winning wordt afgestemd op die van ‘t Klim-Op-Ke