Kleuterschool Holstraat

Openingsuren
08.40-12.15 u. en 13.15-15.10 u.
Er is toezicht door een kleuterjuf 15 minuten voor (poort open) en 15 minuten (poort gesloten) na de bel

Middagpauze
12.15-13.15 u.

Voor- en naschoolse opvang ’t Klim-Op-Ke
07.00-08.25 u. en 15.25-19.00 u.
Plaats: Beekbeemdenhof 2
Verantwoordelijke(n): OCMW Gemeente Heusden-Zolder

Met het ganse team
stappen wij
samen met
kleuters en ouders
door kleuterland.
Dat is onze leuze
en ook onze beste keuze !

2,5 jarigen – 3 jarigen

jongste kleuters

Tina Gijbels
tina.gijbels@molenholleke.be
2,5 jarigen – 3 jarigen

jongste kleuters

Isabel Beets
isabel.beets@molenholleke.be
4 – 5 jarigen

oudste kleuters

Anne Dreesen
anne.dreesen@molenholleke.be
4 – 5 jarigen

oudste kleuters

Valerie Triekels
valerie.triekels@molenholleke.be
4 – 5 jarigen

oudste kleuters

Ellen Peeters
ellen.peeters@molenholleke.be
taaljuf Ines Dewit
ines.dewit@molenholleke.be
Zorgcoördinatie 2,5j-3j : juf Maureen Vanderzande
maureen.vanderzande@molenholleke.be

4j-5j: juf Véronique Vanhamel
veronique.vanhamel@molenholleke.be

Lichamelijke opvoeding Bas Vandevoort
bas.vandevoort@molenholleke.be
Plusjuffen juf Loes Philips,
juf Maureen Vanderzande
en juf Véronique Vanhamel
Kinderverzorgster Rosita Put
rosita.put@molenholleke.be
ICT-coördinator Ruben Vaes
ict@molenholleke.be
Preventieadviseur Maarten Vrijsen