Kleuterschool De Winning (wijk)

Openingsuren
08.50-12.25 u. en 13.25-15.20 u.

Middagpauze
12.25-13.25 u.

Voor- en naschoolse opvang
07.00-08.35 u. en 15.35-19.00 u.

Vrijblijvend aanbod: in de kleuterafdeling De Winning organiseert de school de voor- en naschoolse opvang in eigen beheer. Op woensdagnamiddag gaan de kleuters naar ’t Klim-op-ke Beekbeemdenhof 2 (buitenschoolse opvang OCWM Heusden-Zolder). Deze kleuters worden met de bus opgehaald.

1,2
kom maar mee,
3,4,
we maken plezier
5,6,
kom in onze les,
7,8,
we zorgen dat iedereen lacht,
9,10,
bij ons is iedereen graag gezien !

Jongere kleuters Heidi Criekemans
heidi.criekemans@molenholleke.be
Oudere kleuters Nicole Geutjens
nicole.geutjens@molenholleke.be
Bewegingsopvoeding Karen Claes
karen.claes@molenholleke.be
Kinderverzorgster Lien Smissen
lien.smissen@molenholleke.be
Zorgcoördinatie jongste kleuters :

Oudste kleuters: juf Véronique Vanhamel
veronique.vanhamel@molenholleke.be

Plusjuffen juf Valerie Triekels, juf Maureen Vanderzande en juf Véronique Vanhamel.
ICT-coördinator Ruben Vaes
ict@molenholleke.be
Preventieadviseur Maarten Vrijsen