Kleuterschool De Winning (wijk)

Openingsuren
08.50-12.25 u. en 13.25-15.20 u.

Middagpauze
12.25-13.25 u.

Voor- en naschoolse opvang
07.00-08.35 u. en 15.35-19.00 u.

opvangwijk@molenholleke.be

Vrijblijvend aanbod: in de kleuterafdeling De Winning organiseert de school de voor- en naschoolse opvang in eigen beheer. Op woensdagnamiddag gaan de kleuters naar ‘t Klim-op-ke Beekbeemdenhof 2 (buitenschoolse opvang OCWM Heusden-Zolder). Deze kleuters worden met de bus opgehaald.

1,2
kom maar mee,
3,4,
we maken plezier
5,6,
kom in onze les,
7,8,
we zorgen dat iedereen lacht,
9,10,
bij ons is iedereen graag gezien !

2,5 – 3 jarigen
Jongere kleuters
Kelly Cuppers
kelly.cuppers@molenholleke.be

Maureen Vanderzande
maureen.vanderzande@molenholleke.be

4-5 jarigen
Oudere kleuters
Nicole Geutjens
nicole.geutjens@molenholleke.be
Bewegingsopvoeding Bas Vandevoort
bas.vandevoort@molenholleke.be
Kinderverzorging Rosita Put
rosita.put@molenholleke.be
Zorgcoördinatie juf Véronique Vanhamel (oudste kleuters)
veronique.vanhamel@molenholleke.be

Maureen Vanderzande (jongste kleuters)
maureen.vanderzande@molenholleke.be

ICT-coördinator Ruben Vaes
ict@molenholleke.be
Preventieadviseur Maarten Vrijsen
Taaljuf Ines De Wit
ines.dewit@molenholleke.be

Valesca Schroeters
valesca.schroeters@molenholleke.be