Het OCMW organiseert voor onze school kwaliteitsvolle, buitenschoolse kinderopvang

Waar?

  • Voor en na de school worden de kleuters van de Holstraat en de leerlingen van de lagere school Molenstraat opgevangen in ’t Klim-op-ke te Beekbeemdenhof 2 in Zolder. Tel. 011/45 61 56 of GSM 0470/609625.
    De kleuters van De Winning worden ter plaatse in de school opgevangen.
    De Winning 12 met GSM 0475/89.04.11
  • Woensdagnamiddag worden alle kinderen om 12.15 uur opgehaald met de bus en naar de centrale opvang ’t Klim-op-ke in Zolder gebracht.
    Adres vestiging: Beekbeemdenhof 2 in Zolder, Tel. 011/45 61 56 of GSM 0470/609625
  • Tijdens vakanties en schoolvrije dagen gaat de opvang door in de centrale vestigingen van ’t Klim-Op-Ke in Zolder en/of Heusden.

Bijkomende info

Informatie met betrekking tot de werking vind je terug op de OCMW website
www.ocmwheusdenzolder.be

Nieuwe inschrijvingen?

De inschrijving is noodzakelijk voor de aanvang van de opvang.
Hiervoor kan je terecht bij:
Dienst kinderopvang OCMW
Kerkenblookstraat 7
3550 Heusden-Zolder
011/45 61 58
kinderopvang@ocmwheusdenzolder.be
www.ocmwheusdenzolder.be

De voor- en naschoolse opvang en de opvang op schoolvrije dagen is toegankelijk voor alle kinderen schoolgaand in de gemeente. Woont u buiten Heusden-Zolder, dan bent u ook welkom.

Infobrochures