Het OCMW organiseert voor onze school kwaliteitsvolle, buitenschoolse kinderopvang

Waar?

  • Voor en na de school worden de kleuters van de Holstraat en de leerlingen van de lagere school Molenstraat opgevangen in ‘t Klim-op-ke te Beekbeemdenhof 2 in Zolder. Tel. 011/45 61 56 of GSM 0470/609625.
  • De kleuters van De Winning worden ter plaatse in de school opgevangen.
    De Winning 12 met GSM 0475/89.04.11
  • Woensdagnamiddag worden alle kinderen om 12.15 uur opgehaald met de bus en naar de centrale opvang ‘t Klim-op-ke in Zolder gebracht.
    Adres vestiging: Beekbeemdenhof 2 in Zolder, Tel. 011/45 61 56 of GSM 0470/609625
  • Tijdens vakanties en schoolvrije dagen gaat de opvang door in de centrale vestigingen van ’t Klim-Op-Ke in Zolder en/of Heusden.

Bijkomende info

Informatie met betrekking tot de werking vind je terug op de website van de gemeente

https://www.heusden-zolder.be/bko

Nieuwe inschrijvingen?

De inschrijving is noodzakelijk voor de aanvang van de opvang.
Hiervoor kan je terecht bij:
Dienst kinderopvang OCMW
Kerkenblookstraat 7
3550 Heusden-Zolder

011 45 61 58

kinderopvang@heusden-zolder.be

https://www.heusden-zolder.be/bko

De voor- en naschoolse opvang en de opvang op schoolvrije dagen is toegankelijk voor alle kinderen schoolgaand in de gemeente. Woont u buiten Heusden-Zolder, dan bent u ook welkom.

Infobrochures