Schoolbestuur

De school is een deel van de vrije scholengemeenschap Katholieke scholen Heusden-Zolder

’t Molenholleke behoort tot de scholengemeenschap Heusden-Zolder – basisonderwijs
Coördinerend Directeur : Johny Verduyckt
Website: www.sghz.be

Lokale raad

De lokale raad adviseert het schoolbestuur VZW Katholieke scholen Heusden-Zolder.

Samenstelling lokale raad

Luc Thewissen voorzitter lokale raad  lid van VZW Katholieke scholen Heusden-Zolder
Carla Heleven secretaris
Joeri Geerinck
Marij Hendrickx
Theo Houben
Ann Vandebeek
Peter Douven
Herman Thiels