Cyberpesten: vorming voor ouders op donderdag 30 mei om 19u30

Gepest worden maakt je leven tot een heuse hel. Zeker als het ook online gebeurt: het komt extra hard aan en houdt niet op wanneer je thuis in je zetel zit. Tijdens deze sessie zullen we samen verkennen wat cyberpesten is, hoe het onze kinderen beïnvloedt en wat we als ouders kunnen doen om het te voorkomen en aan te pakken.
Deelname is gratis, inschrijven kan via het secretariaat.