Info overgang 6de lj naar SO

Het Vrij CLB Limburg lanceerde enkele jaren geleden de website www.wegwijsinhetsecundaironderwijs.be in het kader van de informatieopdracht aan ouders en leerlingen bij de overgang naar het secundair onderwijs. Nieuw dit schooljaar is de uitbreiding van informatie ivm het buitengewoon onderwijs: studiekeuzeproces, structuur van het BuSO, toelichting opleidingsvormen, aanbod BuSO.